AG PROPERTIES KÖPER, UTVECKLAR OCH SÄLJER FASTIGHETER I STOCKHOLMSOMRÅDET

AG PROPERTIES INEDALSGATAN 15, 112 33 STOCKHOLM
TEL: +46 (0)70 554 83 45 MAIL: KONTORET@AGPROPERTIES.SE

Vad vi gör

AG Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter i Stockholmsområdet. Genom nyproduktion eller konvertering av befintliga byggnader skapar AG Properties unika och moderna bostäder och kommersiella fastigheter. Gemensamt för våra projekt är höga krav på kvalitet i såväl arkitektur och design som materialval och utförande. Kreativitet och nytänkande är något vi välkomnar, i en annars konservativ bransch. AG Properties breda kompetens och effektiva organisation skapar förutsättningar för snabba beslut, ständig framdrift och komprimerad projekttid.

Vi maximerar fastigheters värde genom att vara den kreativa länken mellan boende/hyresgäster, arkitekter, kommuner, investerare och entreprenörer.

Vi lyssnar in varje parts behov och önskemål, för vi vet att det är nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling.

Vi korsar kunskap inom byggteknik, ekonomi och juridik med känsla för arkitektur och marknaden skapar förutsättningar för gränsöverskridande, innovativa och i slutänden framgångsrika projekt.

Vår filosofi

AG Properties arbetar utifrån varje objekts unika potential. Med väl genomtänkta koncept ger vi människor utrymme att leva som de önskar och uttrycka sin identitet. Olikhet och mångfald gör fastigheter och hela städer intressanta och åtrådda.

AG Properties skapar värde tillsammans med vårt nätverk av affärspartners, som består av bland annat finansiärer, kommuner, byggföretag och arkitekter. Det gör oss snabba, smidiga och skänker utrymme för kreativitet och innovativt tänkande.

AG Properties har varit med länge, på många sätt. Tillsammans har vi 50 års erfarenhet av fastighetsutveckling och byggnationer, både i egen regi och som anställda på nationella och internationella fastighets- och byggföretag.

Projekt

PÅGÅENDE PROJEKT

Utveckling av konceptboendet ”15/20”, 140 smarta bostäder på Kungsholmen i samarbete med Grandholm Gruppen. För mer information se www.1520.se.

Utveckling av Dalarö Hotell Bellevue

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT (URVAL)

Bostäder för bostadsrättsföreningen Pärlhönan 7 i Sundbyberg

Åtta st stadsradhus för Bostadsrättsföreningen Ärlan, Stora Essingen

Team

Mikael Savborg

Delägare & styrelseledamot i AG Properties Jurist, civilekonom och byggnadsingenjör

 

Tel nr: +46 (0)70 554 83 45
E-post: mikael [@] agproperties.se

Viking Nordin

Delägare & styrelseledamot i AG Properties Jurist och byggnadsingenjör

Engagemang:
Grundare, VD och ägare av Smedsudden Fastigheter AB
Grundare, VD och ägare av Syllen Fastigheter AB

Tel nr: +46 (0)70 733 50 95
E-post: viking [@] agproperties.se

Grandholm Gruppen

AG Properties huvudfinansiär är Grandholm Gruppen, en privatägd företagsgrupp med huvudsäte i Stockholm. Grandholm investerar i fastigheter, fastighetsrelaterade bolag och fastighetsprojekt i Norden. Som aktivt ägarbolag är Grandholm en kapitalstark och långsiktig partner till utvecklingsbolag och entreprenörer med tydliga visioner, intressanta projekt och bevisad kompetens.
För mer information se www.grandholm.se.

AG PROPERTIES INEDALSGATAN 15, 112 33 STOCKHOLM
TEL: +46 (0)70 554 83 45 MAIL: KONTORET@AGPROPERTIES.SE